Infolinka: +421 902 441 588  |  PO – PIA: 8:00 – 18:00 / Sobota: 9:00 – 18:00

PetroComp – TSU Rozhrania

PetroComp, s.r.o., Oslobodenia 794/24, 922 03 Vrbové,  IČO: 36 778 907, DIČ: 2022385244 

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania v účastníckej prípojke 

Účastnícka prípojka pre službu prístupu do siete internet 

    Technické parametre ponúkaných účastníckych rozhraní

1. Úvod 

Technické špecifikácie rozhraní, na ktoré sa pripájajú koncové zariadenia, v zmysle §35 odseku 

1 zákona 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách. Požiadavky na vysvetlenie a doplnenie informácií, uvedených v tomto dokumente smerujte na adresu spoločnosti : PetroComp, s.r.o., Oslobodenia 794/24, 922 03 Vrbové www.petrocomp.sk, e-mail: petrocomp@petrocomp.sk     telefón: 0902 44 15 88 

Predmet Spoločnosť PetroComp, s.r.o. poskytuje služby prístupu do siete Internet prostredníctvom digitálnych rozhraní. Vlastnosti všetkých rozhraní zodpovedajú konkrétnym špecifikáciám noriem IEEE. Predmetom špecifikácie sú technické rozhrania, prostredníctvom ktorých spoločnosť PetroComp, s.r.o. poskytuje prístup koncovému zariadeniu zákazníka do telekomunikačnej elektronickej siete pre prenos dáta prístup do siete Internet. 

Zmeny vo vlastnostiach rozhrania pre koncové zariadenia slúžiace k prístupu koncového zariadenia do telekomunikačnej elektronickej siete budú zverejňované na internetovej stránke www.petrocomp.sk. 

2. Koncový bod siete V koncovom bode siete sa používajú nasledujúce typy rozhraní : 

 • rozhranie podľa normy IEEE 802.3 [1] (Ethernet) 
 • rozhranie podľa normy IEEE 802.11 [2] (WIFI) 
 1. Rozhranie IEEE 802.3 (Ethernet) 

K rozhraniu je možné pripájať koncové zariadenia, ktoré vyhovujú špecifikácii IEEE 802.3 

 1. Fyzické charakteristiky rozhrania 

Fyzickú vrstvu rozhrania popisuje odporučenie IEEE 802.3. Rozhranie je elektrické, 8 vodičové, 10BASE-T pre rýchlosť 10Mbit/s alebo 100BASE T2 pre rýchlosti 100Mbit/s. Všetky špecifikácie sú publikované v normách IEEE. 

Koncovým bodom siete je : 

 • vidlica RJ45 účastníckej prípojnej šnúry kategórie 5 (EN 50173 [3]) , v prípade že nie je inštalovaná účastnícka zásuvka, 
 • účastnícka zásuvka RJ45, ku ktorej sa pripája koncové zariadenie pomocou prípojnej šnúry kategórie 5ukončenej vidlicou RJ45 

Pripravenie vývodov pre rozhranie IEEE 802.3 


Vývod Popis okruhu okruh  1 Transmitted data TD+  2 Transmitted data TD-  3 Received data RD+  4   –   5   –   6 Received data RD-  7   –   8   –  
pastedGraphic.png
 1. Rozhranie IEEE 802.11 (WiFi) 

K rozhraniu je možné pripájať koncové zariadenia, ktoré vyhovujú špecifikáciám IEEE 802.11, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g. 

 1. 4.1.Fyzické charakteristiky rozhrania 

Fyzickú vrstvu rozhrania popisujú odporúčnia IEEE 802.11, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 

802.11n, 

Rozhranie je rádiové s moduláciou DSSS. Všetky špecifikácie sú publikované v normách IEEE. 

Frekvenčné pásmo 2,412 – 2,472 GHz 
Modulácia: OFDM (6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps) 
Prístup k médiu: CSMA/CA 
Frekvenčné pásmo: 5,15 – 5,35 GHz  5,47 – 5,725 GHz 
Modulácia: 11a/g: Orthogonal Frequency Division  Multiplexing (64QAM,16QAM, QPSK, BPSK)  11b: Direct Sequence Spread Spectrum (CCK,  DQPSK, DBPSK) 
Rýchlosti 11a: 54, 48, 36, 24, 18,12, 9, 6 Mbps 
 1. Skratky 

10BASE-T – rozhranie 10Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení 

100BASE-T2 – rozhranie 100Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení 

CSMA/CA – Carrier Sense Multiple Access/ Collision Avoidance 

DSSS – Direct sequence spread spectrum 

IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers 

ITU-T International Telecomunications Union – Telecomunications standardization sector 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IEC International Electrotechnical Commission 

ISO Internnational Organization for standardization 

SDH Synchronous Digital Hierarchy 

STM Synchronous Transport Module  

kbps kilobit oer second

Mbps megabit per second                                                                                                                                                                                                                                                                         Gbps Gigabit per second 

SMF Single Mode Fiber 

MMF Multi Mode Fiber 

CSMA/CD Carrier Sense Multiple Accse with Collision Detection 

 1. Odkazy na použité technické dokumenty 
 1. IEEE 802.3: 2002, IEEE standard for information technologiey – Telecomunications and information exchange between systems – Local and Metropolitan area networks – Specific requirements. Part 3: Carrier sense Multiple access with collision detection (CSMA/CD) access method and physical Layer specification. 
 2. Standard IEEE 802.11b,g – 1999, Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer 

(PHY) specification: Higer-Speed Physical Layer Extension in the 2.4GHz Band. Supplement to IEEE Standard for Information Technology – Telecomunications and information exchange between systems – Local and metropolitan area networks – Specific requiments of Electrical and Elektornics Enginieers, USA, 2000. 

 1. EN 50173:1994 Performance requirements of generic cabling schemes [4] http://www.ieee802.org/11/ 
 1. História dokumentu 

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania v účastníckej prípojke 

Účastnícka prípojka pre službu prístupu do siete internet 

Technické parametre ponúkaných účastníckych rozhraní 

Verzia súboru: 1.00 

1. vydanie 

1.1.2009